Kvalitet

Sunnebjer & Riemer VVS-teknik ABs policy är att utföra VVS-installationer av högsta kvalitet med nöjda kunder som resultat. Vår målsättning är att vara rätt samarbetspartner för dig.

 

Kontroll och Kvalitet i entreprenader redovisas genom provtryckningsprotokoll, injusteringsprotokoll samt egenkontroller som är specifikt framtagna för entreprenaden. Vi använder oss av leverantörer som levererar produkter och tjänster med hög kvalitet och leveranssäkerhet så att vi med bästa resultat klarar åtaganden gentemot kunden.

 

Kvalitet och kompetens säkras i installationer genom att följa säker vatteninstallations branschregler som auktoriserat VVS-företag.